Viết một đoạn văn diễn dịch từ 8 đến 10 câu, triển khai câu chủ đề ” Trong cuộc sống mỗi người chúng ta phải biết quý trọng hạt gạo và biết ơn người l

Question

Viết một đoạn văn diễn dịch từ 8 đến 10 câu, triển khai câu chủ đề ” Trong cuộc sống mỗi người chúng ta phải biết quý trọng hạt gạo và biết ơn người làm ra hạt gạo, trong đoạn văn có sử dụng thán từ và tình thái từ.

in progress 0
Thành Công 6 months 2021-08-02T14:39:39+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T14:40:47+00:00

  nhon

  viet-mot-doan-van-dien-dich-tu-8-den-10-cau-trien-khai-cau-chu-de-trong-cuoc-song-moi-nguoi-chun

  0
  2021-08-02T14:41:31+00:00

  viet-mot-doan-van-dien-dich-tu-8-den-10-cau-trien-khai-cau-chu-de-trong-cuoc-song-moi-nguoi-chun

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )