Viết một đoạn văn có đề tài : Cần phải biết quý trọng thời gian trong đó có sử dụng 2 cụm chủ vị để mở rộng và gạch chân dưới 2 câu đó

Question

Viết một đoạn văn có đề tài : Cần phải biết quý trọng thời gian trong đó có sử dụng 2 cụm chủ vị để mở rộng và gạch chân dưới 2 câu đó

in progress 0
Euphemia 2 years 2021-05-14T02:25:44+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-14T02:27:00+00:00

         Người ta có câu: Thời gian và vàng. Nhưng vàng thì có thể mua được còn thời gian thì không. Thời gian sẽ trôi và không bao giờ quay trở lại cho nên chúng ta cần phải xem thời gian là vô giá. Thật vậy ! Thời gian là những kí ức tươi đẹp, lad tri thức, là tuổi thơ. Đã một khi nó qua đi sẽ không quay lại, nên thời gian cần được quý trọng.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )