Viết một đoạn văn cảm nhận, suy nghĩ về thơ lục bát (từ 150 đến 200 chữ) Lưu ý: không được chép trên mạng

Question

Viết một đoạn văn cảm nhận, suy nghĩ về thơ lục bát (từ 150 đến 200 chữ)
Lưu ý: không được chép trên mạng

in progress 0
Thiên Ân 2 months 2021-07-19T02:55:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-19T02:57:10+00:00

        Thơ lục bát là thể thơ của dân tộc ta, nó mang tính đậm đà bản sắc dân tộc. Thể thơ lục bát được sử dụng nhiều trong những bài ca dao,dân ca. Đã có rất nhiều nhà thơ chọn thể thơ lục bát này để viết nên những thi phẩm của mình. Thể thơ được yêu thích nhờ có vần điệu, dễ hiểu và dễ nhớ. Thơ lục bát rất giản dị về quy luật, dề làm thường dùng để diễn tả những cung bậc cảm xúc khác nhau trong tâm hồn con người.  Thơ lục bát gồm có thể từ hai câu trở lên. Trong đó thì cứ hai câu ghép lại thành một cặp câu. Các cặp câu gồm có một câu 6 tiếng (câu lục) và một câu 8 tiếng (câu bát) xếp xen kẽ với nhau. Người dân ta rất hay mượn thể loại thơ lục bát đê bày tỏ nôi lòng, tâm trạng của mình trong cuộc sông, sinh hoạt, tình yêu. Dân tộc nào cũng có một thể thơ, một điệu nhạc phù hợp với cách điệu cuộc sống của dân tộc đó. Lục bát là thê thơ của người dân Việt Nam. Nó mang giai điệu, âm vị và văn hóa đậm bản chất người Việt. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )