viết mình một bài thơ nói về bình định nha ,đừng chép trên mạng .thơ gì cũng được đừng trùng

Question

viết mình một bài thơ nói về bình định nha ,đừng chép trên mạng .thơ gì cũng được đừng trùng

in progress 0
RobertKer 7 months 2021-07-16T09:36:09+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T09:37:23+00:00

  Bình Bịnh quê tôi đẹp lắm

  Là Hòn Sẹo nắng trải ngút ngàn

  Là Kỳ Co lặng sóng gió nhẹ

  Là Quy Nhơn xanh biếc một vùng

  Tự hào biết mấy Bình Định quê tôi

  Nơi mệnh danh đất võ trời văn

  Cái nôi đấng thi nhân anh hùng

  Là tam kiệt Huệ , Nhạc , Lữ

  Là Hàn Mặc Tử , Chế Lan Viên ..

  Ôi Bình Định yêu dấu ơi

  Có lỡ xa tôi sẽ luôn nhớ về ..

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )