Viết lại 1mẩu chuyện có sử dụng nghĩa tường minh và hàm ý? Chỉ ra thành phần tường minh và hàm ý đó?( ai nhanh cho hay nhất, not coppy) +Viết phải dài

Question

Viết lại 1mẩu chuyện có sử dụng nghĩa tường minh và hàm ý? Chỉ ra thành phần tường minh và hàm ý đó?( ai nhanh cho hay nhất, not coppy)
+Viết phải dài, đúng

in progress 0
Linh Đan 3 months 2021-05-12T23:47:16+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-12T23:48:33+00:00

    nghĩa tường minh:tớ đã hẹn đón lan hôm qua rồi,xin lỗi nhé

    mang hàm ý:Nam không thể đón nhân vật tôi

    viet-lai-1mau-chuyen-co-su-dung-nghia-tuong-minh-va-ham-y-chi-ra-thanh-phan-tuong-minh-va-ham-y

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )