Viết kết bài gián tiếp: chứng minh câu tục ngư”một cây làm chẳng nên non,ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Question

Viết kết bài gián tiếp: chứng minh câu tục ngư”một cây làm chẳng nên non,ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

in progress 0
Lệ Thu 8 months 2021-06-01T08:37:57+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-01T08:39:36+00:00

    Ngày nay, tiếp thu bài học của cha ông, đất nước ta đang phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng, toàn quân, toàn dân để xây dựng đời sống đưa đất nước phát triển hội nhập với thế giới,để xứng đáng với vai trò của những chủ nhân tương lai của đất nước, những người học sinh chúng em cần biết học tập tinh thần đoàn kết để xây dựng tập thể lớp vững mạnh và đặc biệt là để tạo nên mối quan hệ hòa thuận, yêu thương trong gia đình của mình.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )