Viết kết bài cho đoạn văn trên Đề: đóng vai ông hai kể lại chuyện làng của KIM LÂN GỢI Ý : Tình cảm của nv tôi về làng của mik

Question

Viết kết bài cho đoạn văn trên
Đề: đóng vai ông hai kể lại chuyện làng của KIM LÂN
GỢI Ý : Tình cảm của nv tôi về làng của mik

in progress 0
Tài Đức 3 weeks 2021-07-10T05:13:19+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-10T05:14:25+00:00

    Vài hôm sau đó ông chủ tịch loan tin làng tôi được cải chính. Tôi vui mừng khôn siết và chạy sang ngay nhà bác Thứ và khoe rằng cái tin làng tôi theo giặc là sai, thậm chí tôi còn khoe nhà tôi bị Tây đốt sạch,đốt sạch mọi thứ, mọi thông tin về làng chợ Dầu trước kia toàn sai sự thật.Cái nhà cháy ấy là minh chứng cho việc làng tôi không theo giặc. Tôi hô hào như để trút bỏ những phiền muộn vừa qua. Đã thật! Ai cũng mừng, cũng vui cho tôi…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )