Viết giúp mk công thức tính tỉ số phần trăm (3 dạng)

Question

Viết giúp mk công thức tính tỉ số phần trăm (3 dạng)

in progress 0
MichaelMet 8 months 2021-05-07T01:31:18+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T01:32:56+00:00

  Đáp án:Giải thích các bước giải:

  $\color{red}{Lemon .  }$

  Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số A và B

  Công thức :

                          A: B = C

                     C x 100 = D%

  Dạng 2: Tìm a% của 1 số X

  Công thức    : 

                              X x a : 100 hoặc X : 100 x a

  Dạng 3: Tìm một số biết a % của nó là X

  Công thức :

                     X : a x 100 hoặc X x 100 : a

   

  0
  2021-05-07T01:33:05+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  – Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số A và B.

  Cách làm: Ta lấy A chia cho B, sau đó lấy kết quả tìm được nhân nhẩm với 100 rồi viết kí hiệu % vào sau kết quả đó.

  – Dạng 2: Tìm a% của 1 số X.

  Cách làm: Lấy số đó nhân với a rồi chia 100 hoặc lấy số đó chia 100 rồi nhân với a.

  – Dạng 3: Tìm một số biết a % của nó là X.

  Cách làm: X : a x 100 hoặc X x 100 : a.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )