viết đồng phân và gọi tên thay thế của C6H12

Question

viết đồng phân và gọi tên thay thế của C6H12

in progress 0
Kim Cúc 1 year 2020-11-10T08:53:39+00:00 2 Answers 211 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T08:55:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Có tất cả đồng phân:
  + CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3.
  + CH2=CH-CH2-CH(CH3)-CH3.
  + CH2=CH-CH(CH3)-CH2-CH3.
  + CH2=C(CH3)-CH2-CH2-CH3.
  + CH2=CH(CH3)-C(CH2)2-CH3 : 3,3-đimetylbut-1-en.
  + CH2=C(CH3)-CH(CH3)-CH3.

  + CH3-CH=CH-CH2-CH2-CH3. (chất này có đồng phân hình học).
  + CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH3. (chất này có đphh).
  + CH3-CH=C(CH3)-CH2-CH3. (chất này có đphh)
  + CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3. (chất này KHÔNG có đphh)
  + CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH3. (chất này cũng KHÔNG có đphh)

  + CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3. (chất này có đphh).

  Đó là tất cả các đồng phân anken: ngoài ra C6H12 còn có đồng phân xicloankan. (mình ko vẽ hình được, bạn chịu khó đọc công thức vậy)
  + xiclohexan.
  + metylxiclopentan.
  + 1,1-đimetylxiclobutan.
  + 1,2-đimetylxiclobutan.
  + 1,3-đimetylxiclobutan.
  + 1,1,2-trimetylxiclopropan.
  + 1,2,3-trimetylxiclopropan.

  Như vậy C6H12 có tổng cộng 19 đồng phân (chưa kể đphh).

   

  0
  2020-11-10T08:55:45+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo c6h12 có bao nhiêu công thức cấu tạo các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )