viết đơn xin đăng kí sử dụng điện thoại trong nhà trường ( bố mẹ viết) help me!!!!

Question

viết đơn xin đăng kí sử dụng điện thoại trong nhà trường ( bố mẹ viết)
help me!!!!

in progress 0
Thu Nguyệt 6 months 2021-07-11T20:41:29+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T20:43:16+00:00

  bạn tham khảo nhéCong hoa xa hoi chu nghia VN
                                                                         độc -Lập-Tự do-Hạnh phúc
                                                                                                         ……/…./…./….(ten tinh ngay thang nam)
                                                       ĐƠN XIN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI TRONG TRƯỜNG
       KINH GUI:Kinh gui co giao chu nhiem lop 1A
  TEN EM LA……………………………………
  Em viet don nay de su dung dien thoai trong truong , su dung dien thoai nham muc dich goi nguoi than den don khi tan hoc, em hua 

  CHO MIK XL VÌ MÁY MIK LÚC NÓ VIET DAU LUC KO NEN XL CHỦ TUS

  @thienhuong

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )