viet doan vav noi ve nhung loi phu du cua quang trung

Question

viet doan vav noi ve nhung loi phu du cua quang trung

in progress 0
Eirian 12 months 2021-01-30T07:40:31+00:00 3 Answers 34 views 0

Answers ( )

    0
    2021-01-30T07:42:24+00:00

    – Hoàng Lê nhất thống chí là một cuốn tiểu thuyết lịch sử được viết bằng chữ Hán theo lối tiểu thuyết chương hồi. Tác phẩm đã tái hiện giai đoạn lịch sử biến động của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX. Hồi thứ 14 của tác phẩm đã tái hiện sự kiện vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Trong đoạn trích, tác giả đã miêu tả một cách chân thực, cảm động về người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ.

    – Nguyễn Huệ là con người có hành động mạnh mẽ, quyết đoán.

    + Nghe tin quân Thanh tiến vào Thăng Long, ông không hề nao núng. Lòng căm thù giặc sôi sục, ông định thân chinh cầm quân đi ngay, nhưng lòng yêu nước đã đưa ông đến quyết định đúng đắn. Ông đã biết lắng nghe lời mưu sĩ, chỉ trong một tháng, ông đã làm được nhiều việc lớn: lên ngôi Hoàng đế, ra lệnh ân xá làm yên lòng dân, đoàn kết mọi người góp thêm sức mạnh ra trận, tuyển quân lính, mở cuộc duyệt binh, ra lời phủ dụ tướng sĩ, định kế hoạch đánh giặc …

    + Lời phủ dụ giống như một bài hịch ngắn, hào hùng, khích lệ tinh thần quân sĩ, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm xả thân vì Tổ quốc. Trong lời phủ dụ, ông đã khẳng định mỗi nước có chủ quyền riêng nhưng từ xưa đến nay, phong kiến phương Bắckhông nguôi dã tâm xâm lược nước ta. Ông muốn mọi người phát huy truyền thống đấu tranh của dân tộc ta, đập tan dã tâm xâm lược. Những lời lẽ ấy cho thấy trí tuệ sáng suốt, nhạy bén của người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ.

    + Trí tuệ sáng suốt, nhạy bén thể hiện trong việc xét đoán và dùng người. Việc lui quân về Ninh Bình theo ý của Ngô Thì Nhậm là đúng.Khi đến Tam Điệp, Sở và Lân ra đón, nhà vua vẫn nói những lời để giữ kỉ cương, quân pháp: “Các ngươi đem thân thờ ta, … thì quả đúng là như vậy.” Đồng thời vần khẳng định chủ trương lui quân là hoàn toàn đúng đắn.

    – Nguyễn Huệ là người anh hùng có ý chí quyết thắng, tầm nhìn xa trông rộng. Mới khởi binh đã định ngày chiến thắng, ngày mồng 7 hẹn quân ăn Tết ở Thăng Long. Nguyễn Huệ còn tính sắn kế hoạch ngoại giao sau chiến thắng.

    – Chân dung người anh hùng dân tộc được phác hoạ với tài dụng binh như thần. Nguyễn Huệ cho mở tiệc khao quân, chia quân thành 5 đạo. Ngày 25 tháng chạp xuất quân ở Phú Xuân (Huế), ngày 29 đã tới Nghệ An, vượt 350 km đường núi đèo chỉ trong 4 ngày. Ở đây, ông tuyển thêm quân lính, tổ chức đội ngũ, duyệt binh lớn. Ngày 30 tiếp tục lên đường ra Thăng Long, tất cả đều đi bộ. Ngày mùng 5 tết đến Thăng Long, vượt kế hoạch 2 ngày, hành quân liên tục nhưng cờ nào đội nấy vẫn chỉnh tề. Phải nói rằng tài cầm quân của Nguyễn Huệ thật tuyệt vời.

    – Đặc biệt, hình ảnh được tô đậm nhất là hình ảnh người chỉ huy tài tình, oai phong lầm liệt của Quang Trung Nguyễn Huệ trong chiến trận. Đến gần Thăng Long cho bắt sống bọn do thám, không để cho quân Thanh biết tin. Đêm mùng 3, cho bao vây làng Hà Hồi, rồi bắc loa truyền gọi, quân lính dạ ran, tước khí giới của đồn. Ngày mùng 5 tiến đánh đồn Ngọc Hồi. Trong không khí khói toả mù trời, hình ảnh vua Quang Trung vần hiện lên oai phong lầm liệt. Quân thanh đại bại, tướng giặc là Sầm Nghi Đống tự tử …

    – Hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ được khắc hoạ chân thực, sinh động qua ngôn ngữ, cử chỉ, hành động, qua một giọng văn đầy phân chấn xen lẫn tự hào. Đó là một người anh hùng với tính cách quả cảm, mạnh mẽ, trí tuệ sáng suốt, nhạy bén, tài dụng binh như thần, là người tổ chức, linh hồn của chiến công vĩ đại. Từ vẻ đẹp của hình tượng người anh hùng áo vải, người đọc càng khâm phục hơn tài năng nghệ thuật cũng như trân trọng ngòi bút tôn trọng lịch sử và ý thức dân tộc của Ngô gia văn phái.

    0
    2021-01-30T07:42:28+00:00

    Mở bài:

    Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Hình tượng vua Quang Trung được giới thiệu trong hồi thứ XIV – Hoàng Lê nhất thong của Ngô gia văn phái gợi chúng ta lòng tự hào về quê hương đất nước vì đã sản sinh ra người hùng áo vải Quang Trung tài trí, đức độ hơn người. Đặc biệt, lời dụ của ngài đã thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

    Thân bài:

    Giải thích: Lòng yêu nước được hiểu là tình cảm, thái độ của con người đối với quê hương đất nước, luôn lo lắng cho sự tồn vong của dân tộc, và sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân khi Tổ quốc cần.

    Nêu ý khái quát:

    Lời dụ của vua Quang Trung được truyền trước binh lính tại Nghệ An vào ngày 29 tháng Chạp, trước khi hành quân ra Tam Điệp. Trong lời dụ, vua Quang Trung khẳng định chủ quyền dân tộc bằng cách nhắc đến lịch sử chống ngoại xâm của dân ta. Đồng thời qua đó, khơi gợi lòng yêu nước, quyết chiến quyết thắng ở binh sĩ.

    Trình bày cảm nhận về hình tượng vua Quang Trung:

    – Nhà vua mở đầu bằng lời cảnh báo: “ Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện đang ở thành Thăng Long các người có biết?

    – Câu hỏi có tác dụng đánh thức lương tri của binh sĩ.

    – Lập luận đanh thép khẳng định chủ quyền dân tộc “Xưa nay trong vũ trụ … chia nhau cai trị”.

    + Tố cáo tội ác của giặc bằng giọng điệu chất ngất hờn căm: “Chúng đã mấy phen cưóp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải…”

    + Viện dẫn về những người anh hùng dân tộc trong quá khứ để thuyết phục binh sĩ: Trưng Nữ Vương, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Lê Thái Tổ… với chiến công lừng lẫy phá Tống, đuổi Mông Nguyên, diệt Minh…

    + Tuyên bố với binh sĩ về mục đích của cuộc tiến quân ra Bắc, ý nghĩa của ngọn cờ Tây Sơn: “đánh đuổi quân Thanh, đem lại thái bình thịnh trị cho non sông gấm vóc…”

    + Động viên binh sĩ “Các ngươi là những người có lương năng lương tri.. lập nên công lớn..”

    Nhận xét:

    Qua lời phủ dụ chứng tỏ vua Quang Trung là nhà chính trị, quân sự, ngoại giao có trí tuệ sáng suốt, nhìn xa thấy rộng, biết mình biết người, sâu sắc và tâm lí, ân uy gồm đủ.

    Âm vang trong lời phủ dụ của vua Quang Trung có tinh thần của “Nam quốc sơn hà”, có hào khí của “Hịch tướng sĩ”, của “Bình Ngô đại cáo”. Tất cả bắt nguồn từ cảm hứng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Lòng yêu nước của nhà vua đã truyền thấm vào binh sĩ.

    Đánh giá nhân vật:

    Vua Quang Trung – nhân vật lịch sử, người anh hùng dân tộc hội đủ đức tài. Khi trở thành hình tượng văn học thì vẻ đẹp ấy lại càng uy nghi. Tác phẩm của Ngô gia văn phái không chỉ phản ánh một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn lưu lại ánh hào quang về người anh hùng kiệt xuất với lòng yêu nước mãnh liệt ở thế kỉ XVIII.

    Các tác giả Ngô gia văn phái viết Hoàng Lê nhất thong chỉ đã dành cho vua Quang Trung những trang đẹp nhất, hào hùng nhất. Ngô gia văn phái là những người cầm bút chân chính, biết tôn trọng lịch sử.

    Liên hệ thực tế, nêu cảm nghĩ về truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc ta: Những năm đất nước có chiến tranh, yêu nước là phải biết ra chiến trường. Ngày nay, trong thời kỳ xây dựng đất nước, yêu nước phải biến thành hành động cụ thể trong đời sống: giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động, học tập, đua tài đấu trí trên đấu trường quốc tế…

    Phê phán những người sống thực dụng, chỉ biết vun vén cho quyền lợi cá nhân, biết đòi hỏi mà không biết cống hiến hoặc vô tâm, thờ ơ trước thời cuộc, luôn mang tu tưởng vọng ngoại, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc…

    Kết bài:

    Với bút pháp tài tình của Ngô gia văn phái, người anh hùng dân tộc Quang Trung hiện lên như một ngôi sao chính trị rực rỡ giữa bầu trời. Đó là một con người đầy bản lĩnh, nhìn xa trông rộng, biết điều binh khiển tướng, dũng cảm trong chiến đấu. Tất cả xuất phát từ lòng yêu nước mãnh liệt. Nhà vua đại diện cho ý chí tâm hồn của một dân tộc anh hùng. Ca ngợi Quang Trung là ca ngợi ý chí và trí tuệ của dân tộc Việt Nam

    0
    2021-01-30T07:42:34+00:00

    Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo lời phủ dụ trong hoàng lê nhất thống chí các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )