Viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu (hoặc từ 50 đến 100 chữ) để bày tỏ ý kiến của em về lòng tự trọng – Lòng tự trọng là một trong những phẩm chất của con n

Question

Viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu (hoặc từ 50 đến 100 chữ) để bày tỏ ý kiến của em về lòng tự trọng – Lòng tự trọng là một trong những phẩm chất của con người

in progress 0
Thu Thảo 9 months 2021-05-14T00:16:55+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-14T00:18:22+00:00

    Lòng tự trọng là một trong những phẩm chất đáng trận trọng của mỗi con người. Lòng tự trọng là không tự kiêu, biết lượng sức mình, luôn kiêm nhường người khác. Một phẩm chất cao quý như vậy thật sự rất hiếm gặp trên đất nước ta bởi giờ đây con người Việt Nam đang bị lu mờ bởi sự tự kiêu và hơn thế nữa là luôn khinh thường người khác. Hiện nay, con người ta  cần phải biết thế nào là giữ tự trọng. Ta không nên đi quá xa giới hạn của bản thân mình. Do đó, ta phải biết trân trọng những gì mình đang có. Nếu một con người tự kiêu tiếp xúc với những người khác thì họ sẽ đánh giá và phải hành xử như thế nào đối với người đó. Còn đối với những người có lòng tự trọng thì họ sẽ tìm hiểu con người ấy và cởi mở hơn khi giao tiếp với họ. Hai yếu tố này trái ngược hoàn toàn với nhau. Vậy nên, trong mỗi con người chúng ta ai ai cũng phải có một lòng tự trọng dù ít hay nhiều ta cũng nên phô nó ra để không nhận những đánh giá xấu, những thứ người ta coi là thừa thãi của xã hội.

    #nocopy

    Chúc bn học tốt!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )