Viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu (hoặc từ 50 đến 100 chữ) để bày tỏ ý kiến của em về chí công vô tư – Chí công vô tư là một trong những phẩm chất của con

Question

Viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu (hoặc từ 50 đến 100 chữ) để bày tỏ ý kiến của em về chí công vô tư – Chí công vô tư là một trong những phẩm chất của con người

in progress 0
RI SƠ 8 months 2021-05-13T23:58:18+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-13T23:59:53+00:00

    Chí công vô tư là một phẩm chất tốt đẹp chúng ta cần có. Chí công vô tư là khi chúng ta đề cao sự công bằng, công tâm, không thiên vị hay ưu ái bất kì ai. Chí công vô tư có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của chúng ta. Chí công vô tư tạo ra môi trường công bằng, tạo sự đánh giá đúng đắn, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một minh chứng tiêu biểu cho phẩm chất tốt đẹp này. Trong thời kháng chiến chống Pháp, Đại tá Trần Dụ Châu đã lợi dụng chức quyền để tham ô. Đại tá đã gặp riêng Bác Hồ để xin khoan hồng. Bác đã thẳng thừng từ chối và thực thi theo pháp luật. Nếu ai cũng chí công vô tư thì chúng ta sẽ có một xã hội công bằng, văn minh. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )