Viết đoạn văn từ 3-5 câu về 2 yêu cầu sau: 1. Bài học ( thông điệp) mà em rút ra từ văn bản ” Bức thư của người do đỏ”

Question

Viết đoạn văn từ 3-5 câu về 2 yêu cầu sau:
1. Bài học ( thông điệp) mà em rút ra từ văn bản ” Bức thư của người do đỏ”

in progress 0
Thu Thảo 8 months 2021-05-14T07:45:49+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T07:46:49+00:00

  Văn bản này là một trong những văn bản nhật dụng, liên quan mật thiết đến vấn đề chung đối với đời sống con người và thiên nhiên đang bị đe dọa.Bằng một giọng văn truyền cảm và điệp ngữ phong phú, thủ lĩnh Xi át tơn khiến người đọc cảm động qua những chi tiết chân thực, giàu tính cảm xúc và suy nghĩ của dân tộc mình nói chung và chính con người ông nói riêng đối với mảnh đất quê hương sắp đứng trước nguy cơ biến thành thuộc địa , xâm lấn của bọn thực dân.

  0
  2021-05-14T07:47:05+00:00

  Chắc ai cũng biết bài văn ` Bức thư người da đỏ ‘ . Nói về những điều tàn nhẫn mà người da trắng đã gây ra cho người da đỏ . Bốc lột họ bằng những hình thức tàn nhẫn . Họ phải chịu đựng áp bức . Người da đỏ phải đứng lên chống trả chịu đựng những thứ mà người da trắng gây ra.

  CHO MÌNH XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA!!

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  #NOCOPPY#

  @TUẤN@

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )