Viết đoạn văn nghị luận về lòng hiếu thảo( 7-10 câu)

Question

Viết đoạn văn nghị luận về lòng hiếu thảo( 7-10 câu)

in progress 0
Delwyn 5 months 2021-08-21T07:33:35+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-21T07:35:21+00:00

      Hiếu thảo là một chuẩn mực đạo đức của xã hội, là thể hiện sống có trách nhiệm của mỗi người. Là môt người con hiếu thảo thì bạn sẽ luôn được mọi người yêu mến và quý trọng. Nhân cách của bạn từ đó cũng được hoàn thiện.  Lòng hiếu thảo gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau, thể hiện tình yêu thương gia đình. Vậy mà hiện nay vẫn còn một số những bạn trẻ sống bất hiếu, vô lễ với cha mẹ. Đó là một lối sống vô ơn đáng chê trách. Làm người ta cần phải giữ trọng chữ hiếu, luôn luôn hiếu thảo với những người đã có công sinh thành và dưỡng dục chúng ta nên người.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )