viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhạn của mình về vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách của tác giả qua 2 câu thơ “Công danh nam tử còn vương nợ” ,”Luống thẹn ta

Question

viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhạn của mình về vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách của tác giả qua 2 câu thơ “Công danh nam tử còn vương nợ”
,”Luống thẹn tai nghe Chuyện Vũ Hầu ” Giúp MÌnh với <3

in progress 0
Thu Cúc 3 months 2021-06-23T00:34:45+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-23T00:36:02+00:00

    Hai câu thơ thể hiện chí làm trai cũng như tâm tnhf của tác giả. Công danh nam tử chính là sự nghiệp công danh của kẻ làm trai, đó là phải lập nên sự nghiệp để lại tieesg thơm cho đời. Công danh biểu hiện chí làm trai của trang nam nhi thời phong kiến: phải làm nên sự nghiệp lớn, vì dân, vì nước, để lại tiếng thơm cho đời, được mọi người ngợi ca, tôn vinh. Đó là lí tưởng sống tích cực, tiến bộ” Sự nghiệp công danh của cá nhân thống nhất với sự nghiệp chung của đất nước- sự nghiệp chống giặc ngoại xâm cứu dân, cứu nước, lợi ích cá nhân thống nhất với lợi ích của cộng đồng. ” Chí làm trai của Phạm Ngũ Lão có tác dụng cổ vũ con người từ bỏ lối sống tầm thường, ích kỉ, sẵn sàng chiến đấu hi sinh cho sự nghiệp cứu nước, cứu dân để “cùng trời đất muôn đời bất hủ”. Câu thơ cuối có nhắc đến Vũ Hầu- Khổng Minh Gia Cát Lượng- bậc kì tài, vị đại quân sư nổi tiếng tài đức, bậc trung thần của Lưu Bị thời Tam Quốc. Phạm Ngũ Lão “thẹn” chưa có được tài mưu lược lớn như Gia Cát Lượng đời Hán để trừ giặc, cứu nước. Các nhà thơ trung đại mang tâm lí sùng cổ (lấy giá trị xưa làm chuẩn mực), thêm nữa từ sự thật về Khổng Minh” Nỗi tự thẹn của Phạm Ngũ Lão là hiển nhiên. Song xưa nay, những người có nhân cách lớn thường mang trong mình nỗi thẹn với người tài hoa, có cốt cách thanh cao” cho thấy sự đòi hỏi rất cao với bản thân. ” Hoài bão lớn: ước muốn trở thành người có tài cao, chí lớn, đắc lực trong việc giúp vua, giúp nước. ” Đó là nỗi thẹn tôn lên vẻ đẹp tâm hồn tác giả, thể hiện cái tâm vì nước, vì dân cao đẹp

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )