viết đoạn văn ngắn khoảng 8 câu nêu cảm nhận của em về vị lương y trong VB “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”. Trong đoạn văn có sử dụng 1CDT, 1CĐT

Question

viết đoạn văn ngắn khoảng 8 câu nêu cảm nhận của em về vị lương y trong VB “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”. Trong đoạn văn có sử dụng 1CDT, 1CĐT (gạch chân và chú thích rõ)
*Yêu cầu:
-MB: Qua văn bản “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”, t/giả dân giân đã cho chúng ta thấy vị lương y này là ng như thế nào …..
-TB: +Tóm tắt VB (3 câu)
+Nêu và miêu tả về lương y là 1 người như thế nào?
-KB: Nói tóm lại, bằng……………………………………..( ghi hộ mk phần KB này với akk )
Cảm ơn các bn nhiều akk!

in progress 0
Thiên Ân 1 month 2021-08-03T09:23:43+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T09:24:49+00:00

  Qua câu chuyện trên là truyện Thái y lệnh họ Phạm trong mắt em là một thái y tốt bụng, nhân từ, không ngại khó khăn, máu mủ và nhất là không sợ bị chém đầu. Bản thân em cảm thấy khâm phục vì sự dũng cảm cứu người không ngại sống chết, hiểm nguy. không những cứu người mà người còn đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo. Gặp kẻ tật bệnh cơ khổ, ngài cho ở nhà mình, cấp cơm cháo, chữa trị. Khi bị đặt vào tình huống giữa lựa chọn khám bệnh cho người đàn bà đang nguy kịch và quý nhân trong cung theo lệnh vua, ông đã không màng tính mạng, giữ trọn nghiệp nghề, sống có lương tâm, cứu chữa hết mình bệnh nhân của mình. Ngài là một vị lương y nhân từ.ính

  Cụm Động từ:Khám bệnh khám bệnh cho người đàn bà đang nguy kịch và quý nhân trong cung theo lệnh vua.

  Cụm Danh từ:hái y lệnh họ Phạm trong mắt em là một thái y tốt bụng, nhân từ, không ngại khó khăn, máu mủ và nhất là không sợ bị chém đầu.

  0
  2021-08-03T09:25:31+00:00

  Bài làm: 

  Qua câu chuyện người thầy thuốc Thái y lệnh họ Phạm trong mắt em là một thái y tốt bụng, nhân từ, không ngại khó khăn, máu mủ và nhất là không sợ bị chém đầu. Bản thân em cảm thấy khâm phục vì sự dũng cảm cứu người không ngại sống chết, hiểm nguy. không những cứu người mà người còn đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo. Gặp kẻ tật bệnh cơ khổ, ngài cho ở nhà mình, cấp cơm cháo, chữa trị. Khi bị đặt vào tình huống giữa lựa chọn khám bệnh cho người đàn bà đang nguy kịch và quý nhân trong cung theo lệnh vua, ông đã không màng tính mạng, giữ trọn nghiệp nghề, sống có lương tâm, cứu chữa hết mình bệnh nhân của mình. Ngài là một vị lương y nhân từ.ính

  Cụm ĐT:Khám bệnh khám bệnh cho người đàn bà đang nguy kịch và quý nhân trong cung theo lệnh vua.

  Cụm DT:hái y lệnh họ Phạm trong mắt em là một thái y tốt bụng, nhân từ, không ngại khó khăn, máu mủ và nhất là không sợ bị chém đầu.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )