Viết đoạn văn ngắn khoảng 7 đến 10 câu nêu ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường đối với đời sống của con người trong đó sử dụng ít nhất một câu ghép hãy

Question

Viết đoạn văn ngắn khoảng 7 đến 10 câu nêu ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường đối với đời sống của con người trong đó sử dụng ít nhất một câu ghép hãy chỉ ra và phân tích cấu tạo cho biết mối quan hệ giữa các vế trong câu ghép đó

in progress 0
Thạch Thảo 2 weeks 2021-07-09T07:02:49+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T07:04:22+00:00

  Bảo vệ môi trường có ý nghĩa to lớn đối với đời sống của con người. Vì môi trường là người bạn bảo vệ tất cả chúng ta nên ta cần có những hành động, việc làm thiết thực để bảo vệ người bạn thân yêu ấy. Hành động của chúng ta đã và đang gây nên tác động cho môi trường tự nhiên. Khi ta bảo vệ môi trường, ta đã giúp cuộc sống của ta được an toàn, được đẹp hơn mỗi ngày. Đó cũng là nền tảng để mỗi chúng ta có thêm tình yêu, nguồn cảm hứng và năng lượng để làm việc, để thực hiện các kế hoạch tương lai. Con người bảo vệ môi trường chính là đang bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình. Ô nhiễm môi trường, người đầu tiên chịu tác động không ai khác mà chính là chúng ta. Đất nước sẽ chỉ phát triển khi và chỉ khi vấn đề môi trường luôn được đảm bảo. Nó cũng góp phần phát triến và làm giàu vẻ đẹp quê hương Việt Nam. Nhận ra những ý nghĩa thiết thực của việc bảo vệ môi trường, mỗi người cần thay đổi hành vi để góp phần gìn giữ màu xanh của môi trường quanh ta.

  Câu ghép: Vì môi trường là người bạn bảo vệ tất cả chúng ta nên ta cần có những hành động, việc làm thiết thực để bảo vệ người bạn thân yêu ấy.

  V1: môi trường/ là người bạn bảo vệ tất cả chúng ta

  V2: ta/ cần có những hành động, việc làm thiết thực để bảo vệ người bạn thân yêu ấy

  Mqh: nguyên nhân- kết quả. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )