Viết đoạn văn ngắn khoảng 15 dòng Anh chị hãy nêu Sự Đoàn Kết của xã hội hiện nay!!

Question

Viết đoạn văn ngắn khoảng 15 dòng Anh chị hãy nêu Sự Đoàn Kết của xã hội hiện nay!!

in progress 0
Thiên Di 9 months 2021-04-22T05:01:59+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T05:03:20+00:00

  taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  viet-doan-van-ngan-khoang-15-dong-anh-chi-hay-neu-su-doan-ket-cua-a-hoi-hien-nay

  0
  2021-04-22T05:03:28+00:00

  Tục ngữ có câu: “Đoàn kết thì sống, chia rã thì chết”. Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh đó là một chân lí vô cùng đúng đắn. Đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay.Đoàn kết là sự hợp tác chung tay góp sức để kết thành một khối thống nhất về cả tư tưởng lẫn hành động nhằm thực hiện một mục đích chung, đem lại lợi ích vì sự phát triển của tập thể. Đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, thể hiện qua sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau bằng những hành động cụ thể, nhất là những khi gặp hoạn nạn, khó khăn.Đoàn kết là tập hợp mọi người thành một khối thống nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, không thể tách dời, cùng đồng lòng chung sức, hỗ trợ nhau để giải quyết công việc. Sự kết hợp ấy sẽ tạo nên sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, rào cản vật chất cũng như tinh thần, đem lại kết quả tốt đẹp cho cuộc sống. Phải biết đoàn kết để cùng bảo về nền hòa bình dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )