Viết đoạn văn nêu suy nghĩ và cảm nhận và cảm nhận của bản thân sau khi học bài buổi học cuối cùng(6-8 dòng)

Question

Viết đoạn văn nêu suy nghĩ và cảm nhận và cảm nhận của bản thân sau khi học bài buổi học cuối cùng(6-8 dòng)

in progress 0
Huyền Thanh 3 months 2021-06-17T21:59:13+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-17T22:00:20+00:00

    Qua câu chuyện buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp ở vùng An – dát bị quân phổ chiếm đóng và hình ảnh cảm động của thầy Ha – men , truyện đã thể hiện lòng yêu nước trong một biểu hiện cụ thể là tình yêu tiếng nói của dân tộc . Qua bài học này em cảm thấy thầy Ha – men là một người thầy yêu nước và yêu tiếng mẹ đẻ .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )