Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước

Question

Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước

in progress 0
Thiên Di 9 months 2021-04-23T23:31:05+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-23T23:32:41+00:00

    trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước

    Triều Nguyễn duy trì chính sách bảo thủ, lạc hậu đối với nhân dân. Giữa thế kỉ XIX, khi Pháp đánh chiếm Việt Nam, có nhiều nhà tư tưởng đề nghị canh tân, đổi mới đất nước. Nhưng nhà Nguyễn đã từ chối con đường này. Nhà Nguyễn vẫn tiếp túc chính sách cai trị cũ, làm cho đất nước ngày càng suy yếu, mất dần sức đề kháng trong cuộc chiến chống Pháp. Như vậy, nhà Nguyễn vì sự ích kỉ của mình đã hy sinh quyền lợi của dân tộc.

    – Trong quá trình kháng chiến chống Pháp, nhà Nguyễn còn mắc nhiều sai lầm như từ bỏ con đường vũ trang chống pháp, đi theo con đương thương lượng đầu hàng từng bước đến đầu hàng hoàn toàn; không biết chớp lấy thời cơ để giành thắng lợi.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )