Viết đoạn văn nêu cảm nhận của e về 4 câu tục ngữ 1, 2, 3, 4 ( Cảm nhận chung nhé) Trong bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (SGK ngữ văn

Question

Viết đoạn văn nêu cảm nhận của e về 4 câu tục ngữ 1, 2, 3, 4 ( Cảm nhận chung nhé)
Trong bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (SGK ngữ văn 7 trang 3)

in progress 0
Ladonna 2 months 2021-07-29T12:07:08+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-29T12:08:24+00:00

    trong cuộc sống lâu dài qua hàng ngàn năm lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước,nhân dân ta đã đúc rút đc bao nhiêu kinh nghiệm quý báu ấy.hàng vạn câu tục ngữ ngắn gọc ,cô đúc có vế đối có vần vè.được lưu truyền trong kho tàng tục ngữ việt nam thật phong phú và vô cùng quý báu. trong đó câu tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất đã đúc kết bao kinh nghiệm có nhiều giá trị thực tiễn.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )