Viết đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu để làm rõ chủ đề: Tục ngữ là bài học về con người và xã hội. Trong đoạn có sử dụng 1 câu đặc biệt( Gạch chân )

Question

Viết đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu để làm rõ chủ đề: Tục ngữ là bài học về con người và xã hội. Trong đoạn có sử dụng 1 câu đặc biệt( Gạch chân )

in progress 0
Thanh Thu 2 weeks 2021-07-10T04:19:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T04:21:26+00:00

  Tục ngữ là bài học về con người và xã hội.  Câu này không phải khi không mà có. Bạn có biết không? Từ bao đời nay.  Tục ngữ vẫn luôn giữ nguyên giá trị của nó. Nghe thì có thể bạn không tin nhưng mỗi câu tục ngữ luôn chứa những ý nghĩa, bài học được đúc kết từ bao đời nay. Từ thời tiết, kinh nghiệm sản xuất, đời sống…. đều được thu gọn vào tục ngữ, ông cha ta còn lấy tục ngữ để dạy con cháu đời sau nữa. Tục ngữ có giá trị văn hoá và nhân văn vô cùng lớn. Chúng ta nên tiếp nối, phát huy những giá trị đó.

  Câu đặc biệt từ bao đời nay( xác định thời gian)

  0
  2021-07-10T04:21:35+00:00

   Tục ngữ là bài học về con người và xã hội. Thật vậy ! Qua những câu tục ngữ ta thấy được hiện thực về con người và xã hội bấy giờ . Các câu tục ngữ nhằm đúc kết kinh nghiệm , tri thức của nhân dân dưới hình thức những câu nói ngắn , súc tích , ngắn gọn , dễ nhớ  , dễ truyền đạt và thường gieo vần lưng. Những câu tục ngữ xưa được hình thành từ cuộc sống thực tiễn , trong đời sống sản xuất và đấu tranh của nhân dân do nhân dân sáng tạo. Tục ngữ về con người và xã hội thường luôn chú ý tôn vinh giá trị của con người , đưa ra nhận xét , lời khuyên về những phẩm chất và lối sống mà con người cần có. Chính vì thế , các câu tục ngữ là những bài học bổ ích mà chúng ta cần học tập và phát huy những truyền thống quý báu từ xưa tới nay.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )