Viết đoạn văn khoảng 8 câu nêu cảm nhận của em về câu tục ngữ “Tấc đất, tấc vàng” trong đó có sử dụng một câu rút gọn hoặc một cặp từ trái nghĩa (gạch

Question

Viết đoạn văn khoảng 8 câu nêu cảm nhận của em về câu tục ngữ “Tấc đất, tấc
vàng” trong đó có sử dụng một câu rút gọn hoặc một cặp từ trái nghĩa (gạch chân và chú
thích rõ).
Không chép mạng nha. (Mình đang cần gấp. CẢM ƠN NHIỀU)

in progress 0
Bình An 6 months 2021-07-15T02:29:59+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-15T02:31:35+00:00

    Tục ngữ luôn là bàu học quý báu để răn dạy con người. Câu tục ngữ ”Tấc đất tấc vàng ” đã nói lên đc nhận thúc của ông cha ta ngày xưa. Đất là của quý, nó giúp ta gieo trồng, dựng nhà, sống trên đó. Nơi ấy còn cho ta sự sống, cho ta bao sản vật quý giá như thực vật, tài nguyên,… Nếu ai còn đang suy nghĩ phá đất là tốt hay xấu thì ko cần phải suy nghĩ nữa vì phá đất là một hành động ngu xuẩn. Đặc biệt đối với một đất nc với diện tích 3 phần 4 là đồi núi như nc ta. Cách so sánh ấy là cách so sánh rất gợi hình cũng như rất chính xác. Vàng đc làm ra từ đất, đc làm ra từ sự chăm chỉ cày cuốc của con người. Gía trị vật dù lớn lao đến đâu cũng đc tạo ra từ mảnh đất phì nhiêu, đc tạo ra từ sự cần mẫn của con người.

    Chú thích: tốt, xấu là hai từ trái nghĩa

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )