viết đoạn văn khoảng 5-7 dòng bày tỏ suy nghĩ về cái đẹp của con người trong cuộc sống ko chép mạng nha!! mk đang cần gấp

Question

viết đoạn văn khoảng 5-7 dòng bày tỏ suy nghĩ về cái đẹp của con người trong cuộc sống
ko chép mạng nha!!
mk đang cần gấp

in progress 0
Phúc Điền 7 months 2021-07-05T06:05:22+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-05T06:07:10+00:00

    Cái đẹp của con người trong cuộc sống chính là cái đẹp của sự yêu thương, cái đẹp của tâm hồn. Nói như vậy bởi lẽ cái đẹp đâu chỉ là phạm trù để nói về thứ chất sơn rực rỡ, bóng bẩy ở vẻ bề ngoài. Đẹp ở đây cao cả hơn vì là cái đẹp của tâm hồn cao quý. Nhờ vẻ đẹp tâm hồn mà con người biết yêu thương nhau hơn, biết giúp đỡ nhau để làm đẹp cuộc sống này. Chính nhờ tình yêu thương giữa người với người mà cái đẹp không chỉ bó hẹp trong cá nhân mà lan tỏa giữa người với người và làm đẹp cuộc sống của chúng ta. Cái đẹp cao cả nhất, lớn nhất và ý nghĩa nhất chính là cái đẹp tâm hồn trong mỗi chúng ta. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )