Viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về câu tục ngữ ” Tấc đất tấc vàng ” trong đó sử dụng 1 trạng ngữ và một câu đặc biệt

Question

Viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về câu tục ngữ ” Tấc đất tấc vàng ” trong đó sử dụng 1 trạng ngữ và một câu đặc biệt

in progress 0
Kim Chi 7 months 2021-06-24T19:02:54+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-24T19:04:41+00:00

    Câu tục ngữ “Tấc đất tấc vàng” là câu tục ngữ có lời khuyên dạy của ông cha ta về sự quý giá của đất đai cũng như vai trò của đất đối với đời sống con người. Thật vậy, bằng cấu trúc ngắn gọn, sánh đôi cùng hình ảnh so sánh đất với “vàng”, ông cha ta đã thực sự đề cao vai trò và sự quý báu của đất. Trong đời sống, đất không chỉ là nơi mà con người được cung cấp không gian sống mà còn là nơi mà cho con người cách thức làm ra của cải vật chất. Đất giúp con người trồng trọt, chăn nuôi để sinh sống và làm ăn. Đất còn là nơi con người xây nhà cửa, công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng,… Con người sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có đất, không có nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá trong đất. Câu tục ngữ với cấu trúc ngắn gọn dễ nhớ, dễ thuộc đã khuyên con người phải biết quý trọng từng mảnh đất. Ta không được có những hành động gây hại cho đất như: phá rừng làm xói mòn đất, thải nước thải làm ô nhiễm đất,…. Tóm lại, câu tục ngữ là lời khuyên răn con người cần phải biết quý trọng tài nguyên đất mà thiên nhiên ban tặng.

     TRẠNG NGỮ MÌNH GẠCH DƯỚI NHA ^_^

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )