viết đoạn văn giới thiệu nhân vật lê lợi trong truyện sự tích hồ gươm. Gạch chân 5 danh từ chung và 5 danh từ riêng

Question

viết đoạn văn giới thiệu nhân vật lê lợi trong truyện sự tích hồ gươm. Gạch chân 5 danh từ chung và 5 danh từ riêng

in progress 0
Thái Dương 6 months 2021-07-30T15:43:13+00:00 1 Answers 43 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-30T15:44:28+00:00

    Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi – bấy giờ đã làm vua- cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Nhân dịp đó, Long quân sai Rùa Vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy. Co Rùa Vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: ” Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân! “

    Vua nâng gươm hướng về phía Rùa Vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Gươm và rùa đã chìm đáy nước, người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh.

     gạch chân là : lê lợi , Đức Long Quân , con rùa Vàng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )