VIẾT ĐOẠN VĂN DÙNG TỪ GỢI Ý , SAU ĐÓ TRẢ LỜI CÂU HỎI : Miss Lan / tall / thin / . She /brown hair > She / brown oval eyes . She / small nose . She /

Question

VIẾT ĐOẠN VĂN DÙNG TỪ GỢI Ý , SAU ĐÓ TRẢ LỜI CÂU HỎI :
Miss Lan / tall / thin / . She /brown hair > She / brown oval eyes . She / small nose . She / full lips / small white teeth . She / young / beautiful . She / gymnast . She / strong.
QUESTIONS:
1.Is Miss Lan tall ?
2.Is she thin or fat ?
3.Does she have a round face or an oval face ?
4.What color are her eyes ?
5.What does she do ?

in progress 0
Philomena 1 year 2020-10-22T13:10:01+00:00 3 Answers 94 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T13:11:54+00:00

  =>

  Miss Lan is tall and thin. She has a round face. She has a brown hair. She has brown eyes. She has a small nose. She has full lips and small white teeth. She is beautiful. She is a gymnast. She is strong.

  0
  2020-10-22T13:11:58+00:00

  Miss Lan is tall and thin. She has brown hair and an oval face. She has brown eyes. She has a small nose. She has full lips and small white teeth. She is young and beautiful. She is a gymnast. She is strong.

  1. Yes, she is tall.

  2. She is thin.

  3. She has an oval face.

  4. Her eyes are brown.

  5. She is a gymnast.

  0
  2020-10-22T13:12:10+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tieng anh miss lan các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )