Viết đoạn văn cho đề bài sau: Dân gian ta có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nhưng có người lại bảo: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa ch

Question

Viết đoạn văn cho đề bài sau: Dân gian ta có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nhưng có người lại bảo: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng. Ý kiến của em thế nào về vấn đề này?

in progress 0
Kiệt Gia 1 week 2021-07-22T09:53:38+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T09:54:53+00:00

    Em thấy câu ” Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng” đúng hơn. Câu của dân gian nói cũng đúng nhưng chưa được xét một cách toàn diện. Có nhầm người xấu nhưng trong bụng dạ họ không xấu mà họ luôn sẳn sàng tốt bụng giúp đỡ bài bạn , làm việc thiện mặc dầu không học giỏi, còn một số bạn học tốt , hiền lành nhưng chưa chắc tốt đâu. Câu này có phần hơi mâu thuẫn với câu dân gian vì nó là câu phản bác ý kiến trên và đối lập lại , tuy nhiên , xét về phương diện logic thì hai câu này không hoàn toàn mâu thuẫn , nó nhằm bổ sung cho nhau những ý mà nó cần bổ sung.  Vì thế , em nghĩ rằng: Người xấu nhưng chưa chắc xấu hoàn toàn , người tốt cũng chưa chắc tốt hoàn toàn nên cần phải xem xét trên phương diện kĩ càng hơn. Từ những lập luận trên , em cho rằng, ý kiến của người đó vẫn đúng với ý nói của dân gian, không sai đâu.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )