viết đoạn văn bàn về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay

Question

viết đoạn văn bàn về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay

in progress 0
Ladonna 9 months 2021-04-22T05:20:02+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T05:21:25+00:00

  Văn bản ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của tác giả Hồ Chí Minh đã đem đến cho em những suy nghĩ sâu sắc về bổn phận và trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy tinh thần yêu nước. Tinh thần yêu nước là tinh thần là tình cảm trong sáng, thiêng liêng, cao cả mà mỗi người dành cho quê hương mình, dân tộc mình. Đó là tình yêu gia đình, yêu làng xóm, yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu những truyền thống văn hóa của quê hương, dân tộc… Trong thời đại ngày nay, tình yêu quê hương được biểu hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể: sự kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc; yêu mến, tự hào về cảnh vật và con người quê hương; có ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tình yêu quê hương là kim chỉ nam giúp bản thân em sống có lí tưởng, có mục đích, có trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Là thế hệ trẻ tương lai, chúng em cần xây dựng, bồi dưỡng cho mình nhận thức đúng đắn tình yêu nước và có nhữn hành động cụ thể, thiết thực như: tích cực tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, kỉ năng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội; học tập tốt để hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học kĩ thuật; sống và cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bên cạnh đó, em sẽ phê phán và đấu tranh với những phần tử phản quốc, góp sức ngăn chặn những hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

  @muncutee

  No copy. Xin 5* và ctlhn ạ. Chúc bn hc tốt~

  0
  2021-04-22T05:21:36+00:00

  Tấm lòng yêu nước được truyền qua bao thế hệ và giờ đây, những con cháu của tổ tiên ta đang được thừa hưởng nó. Chúng ta phải làm tròn trách nhiệm và bổn phận được giao. Nhưng thế hệ ngày nay không như những thế hệ ngày trước. Chúng không biết noi gương theo dân tộc Việt Nam. Chúng bắt đầu ăn chơi xa đọa, không theo truyền thống đất nước, đi theo những con đường xấu không tốt cho bản thân mình. Chúng ta phải biết bảo vệ con cái, không được thực hiện như vậy nếu không điều khôn lường sẽ xảy ra. Lòng yêu nước bị suy giảm nặng nề khiến các bậc phụ huynh, các nhà nước lo lắng. Vậy nên, chúng ta không được để chúng đi vào con đường lầm lỗi như vậy. Hãy vì đất nước Việt ta! Bày tỏ lòng yêu nước trân thực của mình!

  #nocopy

  Tham khảo nha 🙂

  Chúc bn học tốt!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )