viết đoạn văn 8-10 câu nêu cảm nhận của em về bài thơ “Sông núi nc Nam”

Question

viết đoạn văn 8-10 câu nêu cảm nhận của em về bài thơ “Sông núi nc Nam”

in progress 0
Tài Đức 3 months 2021-08-02T18:34:18+00:00 2 Answers 140 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-08-02T18:35:28+00:00

  “Sông núi nước Nam”- Lý Thường Kiệt được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta. Vào năm 1077 quân Tống xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt đem quân chặn đánh giặc trên sông Như Nguyệt, và cũng từ đó mà bài thơ được ra đời trong hoàn cảnh đó. Tác giả khẳng định hùng hồn ” Nam quốc sơn hà nam đế cư” đó được coi như là điều đơn giản, điều hiển nhiên. Nhưng chân lý dó được đánh đổ bằng mồ hôi, xương máu của nhân dân nước ta. Tác giả còn khẳng định chủ quyền dân tộc, khẳng định đất nước ta là một đất nước độc lập có lãnh thổ, chủ quyền. Những câu thơ văn lên nhưng là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc độc lập chủ quyền.  Và cuối cùng khi mà tất cả đã được định ở sách trời, thế nên tất cả những kẻ xâm lược đều là làm trái với trời đất. Cuộc kháng chiến của quân và dân ta là chính nghĩa khi mà đánh đuổi kẻ thù ra khỏi bờ cõi. Cảm hứng yêu nước với những tuyên ngôn về độc lập chủ quyền với sức mạnh cổ vũ quân dân và cảnh tỉnh kẻ thù. 

  0
  2021-08-02T18:36:11+00:00

  Bài thơ ‘Sông Núi Nước Nam’ tương truyền của vị tướng kiệt xuất Lý Thường Kiệt được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Đại Việt ta. Mở đầu bài thơ là câu thơ khẳng định chắc nịch như một chân lý không thể thay đổi ”Sông núi nước Nam vua Nam ở”rằng vua Nam thì ở nước Nam .Đó là một sự thật hiển nhiên không mọt ai có thể phủ nhận được.Tiệt nhiên định phận taị thiên thư . Nước Nam đã được sách trời nhận định rõ rang,đã được thế giới ghi nhận vùng lãnh thổ này là của Đại Việt.Có thể coi nó là một khẳng định về ý chí ,về niềm tin,tinh thần tự lập của nước Nam. Một  nước có Vua thì tượng trưng rằng đất nước ấy đã có chủ quyền thế mà sao giặc vẫn sang xâm lược.Nhưng nhờ có một niềm tin’Chúng mày nhất định sẽ bị đánh tơi bời’đã khiến nhân dân ta vùng ra khỏi sự xâm lăng của giặc ngoại xâm.Vậy mà cái lí lẽ đó lại khiến quân Tống – một đội quân phi nghĩa sang nước ta chiếm lãnh thổ của nước ta bị chết đến hết.Qua bài thơ đã thể hiện một tinh thần yêu nước mong muốn dân tộc được bình yên thật to lớn.Cảm ơn tác giả đã đem đến một bài thơ hay như vậy!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )