Viết đoạn văn 7 câu bàn về vấn đề tốt gỗ hơn tốt nước sơn trong đó có sd câu đặc biệt và câu rút gọn Gạch chân dưới câu đặc biệt và câu rút gọn đó

Question

Viết đoạn văn 7 câu bàn về vấn đề tốt gỗ hơn tốt nước sơn trong đó có sd câu đặc biệt và câu rút gọn
Gạch chân dưới câu đặc biệt và câu rút gọn đó

in progress 0
Diễm Kiều 7 months 2021-06-22T00:34:01+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-22T00:35:29+00:00

    Kho tàn ca dao tục ngữ Việt Nam ta vô cùng phong phú, những câu ca dao tục ngữ đó đã để lại nhiều bài học quý giá cho những con người đời sau. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn là một câu tục ngữ hay khuyên bảo con người ta về cách sống, cách nhìn nhận một sự vật, một con người. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đã đánh giá nhân cách của người khác . Ta phải tìm hiểu sâu bên trong để thấy được phẩm chất đáng quý của mỗi sự vật. Một sản phẩm, một người tuy bề ngoài không đẹp nhưng chất lượng thì rất tốt. Vì vậy chất lượng là cái quan trọng nhất. Thật vậy! Khi đánh giá một con người chúng ta phải dựa trên đạo đức và tại năng của người đó vì đó là cái giá trị thật sự của một con người . Vì vậy, mỗi học sinh chúng ta phải rèn luyện đạo đức và phẫm chất thật tốt để cuộc sống nagỳ càng trở nên tốt đẹp hơn.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )