Viết đoạn văn 6 – 8 câu nêu suy nghĩ về câu tục ngữ ” nước chảy đá mòn “

Question

Viết đoạn văn 6 – 8 câu nêu suy nghĩ về câu tục ngữ ” nước chảy đá mòn “

in progress 0
Euphemia 6 months 2021-07-20T20:25:33+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-20T20:27:16+00:00

                               Bài làm :   

           Câu tục ngữ “Nước chảy đá mòn” có nghĩa là sự bào mòn của nưu óc đối với những cục đá ở phía dới, lâu ngày sẽ từ từ bị bào mòn và độ to của cục đá sẽ giảm xuống. Câu tục ngữ này khuyên răng chúng ta khi làm một việc gì đó cũng cần phải có sự quyết tâm đạt đến đỉnh của thành công, chỉ cần chúng ta hàng ngày nỗ lực, luôn tìm tòi, sáng tạo thì chắc chắc sẽ đạt được thành công như mong đợi, không có việc gì chúng ta không làm được nhưng quan trọng là trong tâm chúng ta có sự quyết tâm để đạt đến thứ mà chúng ta hằng mong muốn kia hay không. 

    #Chúc bn hc tốt ~

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )