Viết đoạn văn 5-7 câu nêu suy nghĩ của em về người chiến sĩ trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm , bảo vệ Tổ quốc – giúp mìn zớii UnỤ-…, đừg c

Question

Viết đoạn văn 5-7 câu nêu suy nghĩ của em về người chiến sĩ trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm , bảo vệ Tổ quốc
– giúp mìn zớii UnỤ-…, đừg ckép mạng nka mí pạnk ;<<...., ai trả lừi nhanh nkất tớ cko 5 sao + trả lừi hay nkứt nkaaaaaa :"DD

in progress 0
bonexptip 3 months 2021-06-22T21:55:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T21:57:14+00:00

  Lch s dân tc ta đã tri qua biết bao nhiêu cuc đu tranh dng nước và gi nước. Trong  thi kì khó khăn gian khổ ấy, hàng nghìn chiến sĩ đã hi sinh tui tr và cuc đi mình để  bo v cho nn đc lp dân tc. Mt trong s đó là hình nh người chiến sĩ quân khu 7  mang nhng phm cht cao đp ca “B đi c H” mà chúng ta cn noi theo.  Phm cht cao đp ca người chiến sĩ quân khu 7 được th hin trên tt c các lĩnh vc  chiến đu, công tác, các mi quan h xung quanh cũng như thc hin nhim v quc tế.  Trong các cuc chiến đu h luôn dũng cm, kiên cường, bt khut, không ngi khó khăn  gian kh xông pha ra chiến trường ch vì mc đích cao c ca T quc là đp tan thế lược  xâm lược thù đch. H luôn hoàn thành xut sc nhim v được giao. Mc dù vy, đi  sng ca nhng chiến sĩ y rt gin d, mc mc, chân cht, h luôn yêu thương đùm bc  ln nhau, giúp đ nhau cùng vượt qua khó khăn trong cuc sng hay nhng khc nghit  nơi chiến trường như Chính Hu đã viết:  Áo anh rách vai, qun tôi có mt mnh vá  Ming cười but giá, chân không giày  Yêu nhau tay nm ly bàn tay…”  Lòng quyết tâm không gì lay chuyn được đã được đn đáp xng đáng vi thng li  ca cuc cách mng thng nht đt nước. Đó là mt minh chng cho tinh thn đoaàn kết  và ý chí quyết chiến quyết thng ca dân tc. Cn cù, tiết kim, công bng là phm cht  ni bt ca nhng người chiến sĩ quân khu 7. H mang nhng phm cht tt đp ca “Bộ  đi c H đi din cho c dân tc Vit Nam. Chính nhng phm cht đáng quý y mà  h được tôn vinh qua các thế h. Đó cũng là đng lc thúc đy đng viên mi người hăng  hái thi đua góp phn xây dng đt nước, quê hương, xây dng quân đi, LLVT Quân khu,  đơn v…  Là mt công dân ca nước Vit Nam nói chung, vi tư cách là sinh viên ngi trên  ghế nhà Trường Đi hc, em cm thy bn thân mình cn phi có trách nhim đi vi  vic xây dng và bo v T quc Vit Nam XHCH:  ­Tri qua quá trình lch s ca dân tc, em cm thy rt t hào v truyn thng đu  tranh chng gic ngoi xâm ca dân tc, quân đi ta, ca quân và dân Min Đông B, Cc  Nam Trung B.  ­ Trong vic tham gia gi gìn và bo v T quc trong thi k mi này thì  thế h tr ngày nay phi có lòng nhit huyết ,thêm tin tưởng, yêu mến, nêu cao tinh thn  trách nhim ca bn thân mình.  ­ Bi cnh và xu thế phát trin ca thế gii hin nay, mi quan h gia Vit Nam và  các nước trên thế gii có nhng din biến phc tp và khó lường.  ­ Nhng yêu cu mi trong s nghip xây dng và bo v T quc Vit Nam  XHCN hin nay,đòi hi thế h tr cũng như bn thân phi:  + V nhn thc: Hc tp tt, sáng to và phát minh ra nhng công c lao đng , máy  móc thiết b , biết vn dng khoa hc , k thut tiên tiến ca nước ngoài, biết phân bit  gia nhng vic nên làm và không nên làm.  + V hành đng: Lao dng hăng say, tham gia các hot đng xã hội chống giăc ngoại xâm

  0
  2021-06-22T21:57:25+00:00

  Những người đã hi sinh vì tổ quốc họ thực sự là người rất anh dũng. Họ đã phải ra chiến trường, gian nan khổ cực mới làm cho đất nước ta không bóng quân thù , bình yên như ngày hôm nay. Họ thực sự là  một chiến binh , anh hùng ,anh dũng song toàn .Họ ko sợ đối đầu với cái chết đang đứng trước họ . Bởi vì họ có một mong muốn to lớn với tổ quốc. Công lao của họ đối với đất nước rất lớn . Em rất yêu quý những chiến sĩ bảo vệ tổ quốc khỏi bị xâm lăng 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )