Viết đoạn văn 200 chữ cho các đề sau a, Bàn về covid19 b, Tết trong covid19 c, Bàn về an toàn giao thông

Question

Viết đoạn văn 200 chữ cho các đề sau
a, Bàn về covid19
b, Tết trong covid19
c, Bàn về an toàn giao thông

in progress 0
Hưng Khoa 2 months 2021-07-12T03:20:57+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-12T03:22:44+00:00

    Hiện nay , ăn toàn giao thông đang là 1 trong những vấn đề đáng được quan tâm trong xã hội hiện nay . Thực hiện an toàn giao thông là trách nhiệm của toàn xã hội , nhất là đối tượng học sinh . Việc tuân thủ nguyên tắc và quy định trong gia thông của học sinh ngày nay còn nhiều hạn chế . Vẫn còn có những học sinh chưa ý thức về vấn đề an toàn giao thông và trách nhiệm của bản thân đối với an ninh . Vì thế , họ tỏ ra là xem thường các quy định , thậm chí là thách thức các lực lượng điều khiển an toàn giao thông trên đường , dẫn tới những vi phạm và tai nạn đáng tiếc không ai biết được . Học sinh cần phải biết trang bị cho chính bản thân mình sự hiểu biết về vấn đề an toàn giao thông và tự biết tuân thủ các quy định an toàn giao thông để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông , nếu không ý thức được làm trái các quy tắc sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới những người xung quanh, khi tan học phải đi đúng quy định không đi hàng 2 hàng 3, đi đúng nàn đường của mình, không xô đẩy nhau, không chở nhiều người , khi sang đường phải nhìn trước nhìn sau . Qua đây chúng ta có thể thấy được an toàn giao thông là bạn , tại nạn giao thông là thù . Là 1 học sinh , cần phải ý thức được trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )