Viết đoạn văn 10-15 câu về chủ đề covid19 trong đoạn văn đó 5 kiểu câu phân loại the5 mục đích nói gạch chân các câu đó

Question

Viết đoạn văn 10-15 câu về chủ đề covid19 trong đoạn văn đó 5 kiểu câu phân loại the5 mục đích nói gạch chân các câu đó

in progress 0
Thu Cúc 7 months 2021-07-17T09:07:39+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-17T09:09:28+00:00

    Hiện tại trên thế giới có rất nhiều nơi bị ảnh hưởng nền kinh tế và mạng sống của con người vì dịnh Covid-19 . Thế giới phải gánh chịu nhiều hậu quả thương tiếc nhất là các nước dễ lây lan như : Việt Nam , Trung Quốc , Mĩ , … Tại sao thế giới lại gánh chịu hậu quả như vậy ? Vì họ không có trách nhiệm hay chủ động cách ly , họ ra đường nhưng không đeo khẩu trang ,…Nhưng cũng có một số người rất có ý thức trong việc cách ly tại nhà . Không chỉ vậy , kể cả bất kì ai , nước nào chúng ta phải cần chống lại đại dịch này . Những việc bản thân ta phải cần làm như đeo khẩu trang khi ra đường , không tiếp xúc với những người có dấu hiệu nhiễm covid – 19 . Hãy chung tay đẩy lùi coviid – 19 .

    Cho mình xin ctlhn nhé! Cảm ơn trước

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )