viết dàn bài ngắn gọn của bài bạn đến chơi nhà các bạn làm dàn bài cho mình làm sao chỉ được một trang thôi ạ ai làm dàn bài ngắn gọn mà chỉ một trang

Question

viết dàn bài ngắn gọn của bài bạn đến chơi nhà
các bạn làm dàn bài cho mình làm sao chỉ được một trang thôi ạ
ai làm dàn bài ngắn gọn mà chỉ một trang hưa ctlhn
hứa vote 5 sao
cảm ơn trước

in progress 0
Farah 3 weeks 2021-07-10T07:59:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T08:00:54+00:00

  Cái này mk chỉ làm dàn ý khái quát thôi nhá!
  Bạn thông cảm??!!
  viet-dan-bai-ngan-gon-cua-bai-ban-den-choi-nha-cac-ban-lam-dan-bai-cho-minh-lam-sao-chi-duoc-mot

  0
  2021-07-10T08:01:20+00:00

  do 50đ mà mình ngồi viết nãy giờ
  mình chúc bạn học tốt
  không mạng 100%

  viet-dan-bai-ngan-gon-cua-bai-ban-den-choi-nha-cac-ban-lam-dan-bai-cho-minh-lam-sao-chi-duoc-mot

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )