Viết công thức phân tử công thức cấu tạo Nêu đặc điểm cấu tạo tính chất vật lý tính chất hóa học của một hiđrocacbon metan etilen viết phương trình hó

Question

Viết công thức phân tử công thức cấu tạo Nêu đặc điểm cấu tạo tính chất vật lý tính chất hóa học của một hiđrocacbon metan etilen viết phương trình hóa học minh họa

in progress 0
Maris 9 months 2020-12-10T07:34:13+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-10T07:36:04+00:00

  – Rượu etylic:

  + CTCT: $C_2H_5-OH$

  + CTPT: $C_2H_6O$

  + Cấu tạo: nhóm etyl $C_2H_5-$ liên kết trực tiếp với nhóm hidroxyl $-OH$. 

  + TCVL: chất lỏng không màu, tan vô hạn trong nước, dễ bay hơi. 

  + TCHH: phản ứng cháy; tác dụng với kim loại kiềm, Ca, Ba; phản ứng lên men giấm; phản ứng este hoá.

  – Axit axetic:

  + CTCT: $CH_3-COOH$

  + CTPT: $C_2H_4O_2$

  + Đặc điểm cấu tạo: nhóm metyl $CH_3-$ liên kết với nhóm cacboxyl $-COOH$ (được tạo từ nhóm cacbonyl $-C=O$ liên kết với nhóm hidroxyl $-OH$)

  + TCVL: chất lỏng không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

  + TCHH: phản ứng cháy; làm quỳ hoá đỏ; tác dụng với kim loại trước H, oxit bazơ, bazơ, muối; phản ứng este hoá.

  – Chất béo: 

  + CTCT: $(RCOO)_3C_3H_5$ 

  + Đặc điểm cấu tạo: cấu tạo từ 1 phân tử glixerol và 3 gốc axit béo R cùng loại hoặc khác loại.

  + TCVL: chất lỏng/ rắn không tan trong nước, nhẹ hơn nước. 

  + TCHH: phản ứng cháy, phản ứng thuỷ phân trong dd axit, dd kiềm. 

  – Glucozơ: 

  + CTPT: $C_6H_{12}O_6$ 

  + Đặc điểm cấu tạo: mạch gồm nhiều nhóm $-OH$ liền kề và có nhóm anđehit $-CHO$ 

  + TCVL: chất rắn màu trắng, dễ tan trong nước, vị ngọt. 

  + TCHH: phản ứng cháy; phản ứng tráng gương; phản ứng lên men rượu. 

  – Saccarozơ: 

  + CTPT: $C_{12}H_{22}O_{11}$ 

  + Đặc điểm cấu tạo: tạo từ 1 phân tử glucozo và 1 phân tử fructozo. Phân tử có nhiều nhóm $-OH$. 

  + TCVL: (giống glucozo) 

  + TCHH: phản ứng cháy; phản ứng thuỷ phân trong dd axit. 

  – Tinh bột: 

  + CTCT: $(-C_6H_{10}O_5-)_n$ 

  + Đặc điểm cấu tạo: gồm n phân tử glucozo liên kết với nhau. 

  + TCVL: chất rắn trắng, không tan trong nước lạnh, tan trong nước nóng. 

  + TCHH: phản ứng cháy; phản ứng thủy phân trong dd axit; phản ứng với iot.

  0
  2020-12-10T07:36:18+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo công thức cấu tạo của chất béo các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )