Viết cho mình Cái MB với ( 8-10 câu ) -GT về thầy,cô mà em kính yêu nhất -Cảm xúc ban đầu em đối với thầy , cô giáo ( Mở đầu bằng thơ thì cằng tốt )

Question

Viết cho mình Cái MB với ( 8-10 câu )
-GT về thầy,cô mà em kính yêu nhất
-Cảm xúc ban đầu em đối với thầy , cô giáo
( Mở đầu bằng thơ thì cằng tốt )

in progress 0
Đan Thu 4 months 2021-07-05T00:12:29+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-05T00:13:51+00:00

    Nhất tự vi sư,bán tự vi sư

    Một chữ là thầy nửa chữa cũng là thầy 

    Đó là những câu thơ phải biết tôn trọng và kính yêu những người thầy,cô yêu quý đã dạy chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời của em không thể nào quên những bài học quý giá của thầy.Đó là thầy Phong thầy là người trao cho em biết bao bài học quý giá.Khi em thấy thầy là một người  phong độ và vui vẻ với lớp.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )