Viết câu thơ về khẩu trang ( 2 dòng ) . Các bạn nghĩ một câu thơ hay giúp mình ạ

Question

Viết câu thơ về khẩu trang ( 2 dòng ) . Các bạn nghĩ một câu thơ hay giúp mình ạ

in progress 0
Gerda 2 months 2021-07-03T17:44:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-03T17:46:00+00:00

  @Meoss_

     Khẩu trang quý giá nhất là

  Trong mùa covid nhà nhà đều tranh.

  0
  2021-07-03T17:46:40+00:00

  @Jack

  -Khẩu trang trước giá một nghìn một cái

  Khẩu trang giờ một cái cũng khó mua.

                   Corona kia ắt sẽ tan

  Nếu như ta biết đeo khẩu trang mỗi ngày.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )