Viết câu thơ về khẩu trang ( 2 dòng ) . Các bạn nghĩ một câu thơ hay giúp mình ạ

Question

Viết câu thơ về khẩu trang ( 2 dòng ) . Các bạn nghĩ một câu thơ hay giúp mình ạ

in progress 0
Kim Chi 3 months 2021-07-03T17:50:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-03T17:51:35+00:00

           Khẩu trang có mặt có thân 

         Mặt thì ba lớp thân thì hai tay

  0
  2021-07-03T17:51:53+00:00

  @Meoss_

   Khẩu trang trong mùa covid

  Ai ai cũng cần một ít về dùng.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )