viết các số sau theo thứ tự tăng dần 2,3 ; 8 phần 3 ; 1 và 3 phần 4 ; 7 phần 2 ; 2 các bạn làm hộ mình với hứ sẽ vote 5 * và ctlhn

Question

viết các số sau theo thứ tự tăng dần
2,3 ; 8 phần 3 ; 1 và 3 phần 4 ; 7 phần 2 ; 2
các bạn làm hộ mình với hứ sẽ vote 5 * và ctlhn

in progress 0
Thu Nguyệt 8 months 2021-05-13T23:03:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-13T23:04:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – 2,3 

  – 8/3 = 2,6  

  – 1 và 3/4 = 7/4 = 1,75

  – 3/4 = 0,75

  – 7/2 = 3,5

  – 2

  Sắp xếp theo thứ tụ tăng dần : 0,75 ; 1,75 ;  2  ;  2,3  ; 8/3 ; 7/2

  @Leanhdung172006

  0
  2021-05-13T23:05:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  viết các số sau theo thứ tự tăng dần : `2,3 ; 8/3 ; 1 3/4 ; 7/2 ; 2`

  ⇒ `1 3/4 ; 2 ; 2,3 ; 8/3 ; 7/2`

  Vì `105/60 < 120/60 < 138/60 < 160/60 < 210/60`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )