viết biểu thức sau thành tích:x^16+y^16

Question

viết biểu thức sau thành tích:x^16+y^16

in progress 0
Vodka 10 months 2020-11-10T19:57:39+00:00 2 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T19:59:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước

  `x^16-y^16`

  `=(x^8-y^8)(x^8+y^8)`

  `=(x^4-y^4)(x^4+y^4)(x^8+y^8)`

  `=(x^2-y^2)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)`

  `=(x-y)(x+y)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)`

  0
  2020-11-10T19:59:30+00:00

  Đáp án:

  $(x-y)(x+y)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)$

  Giải thích các bước giải:

  $x^{16}-y^{16}$

  $=(x^8-y^8)(x^8+y^8)$

  $=(x^4-y^4)(x^4+y^4)(x^8+y^8)$

  $=(x^2-y^2)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)$

  $=(x-y)(x+y)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )