Viết bản kiểm điểm về việc làm thiếu bài tập môn văn . (Ngắn gọn nhé mai phải nộp rồi)

Question

Viết bản kiểm điểm về việc làm thiếu bài tập môn văn .
(Ngắn gọn nhé mai phải nộp rồi)

in progress 0
Khoii Minh 5 months 2021-08-14T05:37:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T05:38:46+00:00

                           CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

                                           Độc lập – Tự do- Hạnh phúc      

                                                     BẢNG KIỂM ĐIỂM 

   kính hửi cô giáo chủ nhiệm:……………..(viết tên GVCN)

  tên em là:……………. ( ghi tên của mình)

  học sinh lớp:……..( ghi tên lớp)

  trường:…..( ghi tên trường)

  em xin tự nhận lỗi về việc thiếu bài tập môn Văn, em đã cảm thấy hối hận về việc đã làm và xảy ra. . Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy 

     em xin chân thành cảm ơn

  0
  2021-08-14T05:38:47+00:00

   Bạn tham khảo!

     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                      BẢN KIỂM ĐIỂM

  Kính gửi: cô giáo……

  Em tên là:……

  Về nhà,do mải chơi nên em đã không làm bài tập đầy đủ môn Văn, em cảm thấy rất hối hận và mong cô tha thứ cho em, từ giờ về sau em sẽ không tái phạm việc này nữa.

    Em xin chân thành cảm ơn!

                                      Người làm đơn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )