Viết bài văn về ý nghĩa của câu tục ngữ sau : nhất thì nhì thục . Giúp mk với ạ , mk đang cần gấp !

Question

Viết bài văn về ý nghĩa của câu tục ngữ sau : nhất thì nhì thục . Giúp mk với ạ , mk đang cần gấp !

in progress 0
Orla Orla 3 days 2021-07-19T17:27:49+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-19T17:29:39+00:00

    Tham khảo:

    Ý nghĩa của câu tục ngữ nhất thì nhì thục có nghĩa là câu thành ngữ này được dùng trong nông nghiệp điều quan trọng được ưu tiên hàng đầu đó là thời vụ, thời nào trồng vụ đó thì mới có được năng suất cao sau đó mới đến đất vì đất là nơi trồng cây do đó đất phải tươi xốp và màu mỡ để cây đạt năng suất cao và điều cũng quan trọng ko kém đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh một khi cây nhiễm bệnh thì khó lòng mà cứu chữa. 

    xin 5*, tym vs hay nhất!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )