Viết bài văn về Tiếng Anh nói về năng lượng mặt trời

Question

Viết bài văn về Tiếng Anh nói về năng lượng mặt trời

in progress 0
Lệ Thu 1 year 2020-12-14T05:18:48+00:00 3 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-14T05:20:47+00:00

  Solar is the Latin word for sun—a powerful source of energy that can be used to heat, cool, and light our homes and businesses. That’s because more energy from the sun falls on the earth in one hour than is used by everyone in the world in one year. A variety of technologies convert sunlight to usable energy for buildings. The most commonly used solar technologies for homes and businesses are solar water heating, passive solar design for space heating and cooling, and solar photovoltaics for electricity.

  Businesses and industry also use these technologies to diversify their energy sources, improve efficiency, and save money. 

  0
  2020-12-14T05:20:48+00:00

  Solar energy is a clean, huge, endless source of energy, everywhere we can exploit it. It brings a lot of value to people. In recent years, countries around the world have been exploiting and putting this clean energy source into use. The mining process has no negative impact on the environment. On the contrary, solar has many other benefits. In this article we learn together about this solar industry.

  Dịch:

  Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch, to lớn, vô tận, có ở khắp nơi mà chúng ta có thể khai thác. Nó mang lại nhiều giá trị cho con người. Những năm gần đây các nước trên thế giới đang cùng nhau khai thác và đưa nguồn năng lượng sạch này vào sử dụng. Quá trình khai thác không gây ảnh hưởng tiêu cực nào đến môi trường. Mà ngược lại năng lượng mặt trời mang lại rất nhiều lợi ích khác. Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ngành năng lượng mặt trời này nhé.

  Chúc bn hok tốt 

  No coppy

  0
  2020-12-14T05:20:51+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo mặt trời tiếng anh các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )