viết bài văn về dịch corona hiện h khoảng 7 đến 8 câu

Question

viết bài văn về dịch corona hiện h khoảng 7 đến 8 câu

in progress 0
Thạch Thảo 2 years 2020-12-25T17:06:40+00:00 3 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-25T17:08:32+00:00

  The new pandemic pneumonia epidemic caused by corona virus is currently spreading in many parts of the world in general and the country of Vietnam in general, making everyone very worried. And our State Department of Health is also trying hard to protect us, so we must know how to comply with Ministry of Health regulations. Because the plague is very critical and currently our country has more than 200 cases, people in isolation are trying hard to get rid of the disease. At present, singers in our country have made great contributions to the state health ministry. Not only that people in isolated areas try and work. All the people outside also support a certain amount, and a small amount. Thanks to some words of encouragement, the situation of blocking covid – 19 in our country is getting higher and higher.

  CHÚC BN HC TỐT.

  CHO MK CÂU TLHN NHA!!!

  0
  2020-12-25T17:08:39+00:00

  Dịch bệnh viêm phổi cấp mới co chủng mới của virus corona gây ra hiện tại đang phát tán nhiều nơi trên thế giới nói chung và đất nước việt nam nói chung khiến cho mọi người đều đang rất lo lắng. Và bộ Y Tế nhà nước chúng ta cũng đang rất cố gắng để bảo vệ chúng ta, vì thế chúng ta phải biết tuân thủ qui định của bộ y tế. Vì dịch bện đang rất nguy kịch và hiện tại nước ta có hơn 200 ca nhiễm vì thế mọi người cách ly cũng đang rất cố gắng để hết bệnh. Hiện nay các ca sĩ nước ta cũng có đóng góp không nhỏ cho bộ y tế nhà nước. Không những ở đó mọi người ở các khu cách ly đều cố gắng và nỗ lực. Mọi người dân ở ngoài cũng vậy cũng ủng hộ  1 số luong thực, và 1 số tiền không nhỏ. Nhờ 1 số lời động viên như vậy giúp tình hình chặn covid – 19 ở nước ta ngày càng cao

  the new pandemic pneumonia epidemic caused by corona virus is currently spreading in many parts of the world in general and the country of Vietnam in general, making everyone very worried. And our State Department of Health is also trying hard to protect us, so we must know how to comply with Ministry of Health regulations. Because the plague is very critical and currently our country has more than 200 cases, people in isolation are trying hard to get rid of the disease. At present, singers in our country have made great contributions to the state health ministry. Not only that people in isolated areas try and work. All the people outside also support a certain amount, and a small amount. Thanks to some words of encouragement, the situation of blocking covid – 19 in our country is getting higher and higher

  0
  2020-12-25T17:08:47+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo try hard dịch các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )