viết bài văn cảm nhận về hào khí chiến đấu và chiến thắng của nhân dân ta qua bài phò giá về kinh viết ngắn thôi nhé

Question

viết bài văn cảm nhận về hào khí chiến đấu và chiến thắng của nhân dân ta qua bài phò giá về kinh
viết ngắn thôi nhé

in progress 0
Linh Đan 5 months 2021-08-25T18:35:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T18:36:43+00:00

  bài thơ ra đời trong không khí hào hùng , ngây ngất men say của sự vinh quang chiến thắng , thể hiện sự sáng suốt của vị cầm quân tài ba cầm quân lo việc lớn và khát vọng đất nước thái bình

  0
  2021-08-25T18:37:00+00:00

  Hai câu thơ đầu: Nói về hào khí chiến thắng của dân tộc trong cuộc chống Mông- Nguyên xâm lược

       + Hai câu thơ đầu nói về chiến thắng quan trọng để giải phóng kinh đô Thăng Long còn nóng hổi tính thời sự mà tác giả đã góp phần công sức

   
       + Hai chiến thắng có sự góp sức của tác giả: chiến thắng Chương Dương và chiến thắng Hàm Tử.

       + Động từ mạnh “đoạt”, “cầm” để diễn tả sức mạnh hào hùng của dân ta trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

  – Hai câu thơ sau: Khát vọng muôn đời thái bình, độc lập

       + Lời động viên xây dựng, phát triển đất nước trong cảnh thái bình

       + Khẳng định sự bền vững, thịnh trị của đất nước

       + Không chỉ là khát vọng của một người mà là quyết tâm của toàn dân tộc.

  ⇒ Bài thơ chính tới cảm hứng hào sảng, tự hào, kiêu hãnh trước những chiến công lẫy lừng, vang dội trước kẻ thù. Niềm tin, khát vọng dân tộc thái bình, thịnh trị. Bài thơ là khúc khải hoàn ca hùng tráng, cao đẹp của dân tộc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )