Viết 6 phương trình phản ứng điều chế NaOH từ Na và các hợp chất của Na

Question

Viết 6 phương trình phản ứng điều chế NaOH từ Na và các hợp chất của Na

in progress 0
Cherry 12 months 2021-01-29T10:49:06+00:00 3 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-29T10:51:03+00:00

  2Na+2H2O->2NaOH+H2

  Na2O+H2O->2NaOH

  Ba(OH)2+Na2SO4->BaSO4+2NaOH

  Ca(OH)2+Na2CO3->CaCO3+2NaOH

  2NaCl+2H2O->2NaOH+CL2+H2

  3Ba(OH)2+2Na3PO4->Ba3(PO4)2+6NaOH

 1. Na+ H2O -> NaOH+ 1/2H2 

  Na2O+ H2O -> 2NaOH 

  2Na2O2+ 2H2O -> 4NaOH+ O2 

  NaCl+ H2O (đpmn)-> NaOH+ 1/2H2+ 1/2Cl2 

  Na2SO4+ Ba(OH)2 -> BaSO4+ 2NaOH 

  Na2CO3+ Ca(OH)2 -> CaCO3+ 2NaOH

  0
  2021-01-29T10:51:11+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo điều chế naoh các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )