viết 2 từ ngữ có từ in đậm mang nghĩa chuyển: tay chân mặt mũi

Question

viết 2 từ ngữ có từ in đậm mang nghĩa chuyển: tay chân mặt mũi

in progress 0
Thông Đạt 2 years 2021-07-09T16:07:21+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T16:08:59+00:00

  – Tay: tay quay, tay cầm.

  – Chân: Chân trời, chân bàn.

  – Mặt: Mặt trời, mặt giường.

  – Mũi: Mũi thuyền, mũi ghe.

  Chúc học tốt!!!

  0
  2021-07-09T16:09:04+00:00

  Với từ tay :

  Tay áo , tay cửa

  Với từ chân :

  Chân ghế , chân núi

  Với từ mặt 

  Mặt bàn , mặt ghế

  Với từ mũi :

  Mũi thuyền , mũi tàu

  Xin hay nhất cho nhóm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )